Tuled Sisevete festivalile oma veesõidukiga? Loe lähemalt, mis varustus Sul olema peab.

UUDISED

Kommenteeri
29. juunist kuni 10. juulini toimuval Sisevete festivalil võtab näeb Peipsil, Emajõel ja Võrtsjärvel unikaalset vaatepilti – veesõidukite rongkäiku. Milline varustus peab väikelaevas olema ja mida tasub piiriveekogul sõites teada, rääkis Transpordiameti väikelaevade üksuse juhataja Rait Prits.

Mida soovitad Sisevete festivalile oma paadiga tulijaile – missugune varustus peab paadis/väikelaevas kindlasti olemas olema?

Meresõiduohutuse seadusest tulenevalt peab väikelaev olema varustatud vastavalt tootja poolt määratud konstruktsioonikategooriale. Räägin lähemalt, millised nõudmised igal kategoorial on.

D ja C* kategooria

Ujuvusvahend kandevõimega vähemalt 50 N* või päästevest kandevõimega vähemalt 100 N*, pilsipump või hauskar, ankur koos ankruotsaga, pukseerimisots, aerud või mõla, udupasun või muu heliseade, kompass, jäätmekogumisvahendid, tuled vastavalt rahvusvahelisele laevakokkupõrgete vältimise eeskirjale (COLREG) või laevatatavatel sisevetel liiklemise korrale, tulekustuti**.

C* tähendab, et C-kategooria väikelaeva kasutamisel merel kuni 5 meremiili kaldast ja sisevetel kuni 9 kilomeetrit kaldast on nõutav vähemalt D-kategooria varustus koos ** nõudega.

C kategooria (lisaks D ja C*-le)

Navigatsioonivahendid asukoha määramiseks ja navigatsioonikaart, kolm punast säratuld, päästerõngas* või päästeling koos viskeliiniga 15-25 m, päästevestid kandevõimega vähemalt 100 N, binokkel, esmaabivahendid, purjejahil ohutusvööd iga pardalviibija jaoks.

A ja B kategooria

Päästerõngas* või päästeling koos viskeliiniga, päästeparv* kaugemal kui 20 meremiili

kaldast, kolm punast säratuld, kolm punast langevarjuraketti, kaks tulekustutit ja tulekustutustekk, pilsipump, navigatsioonivahendid, tuled vastavalt COLREG-ile, kaks ankrut koos ankruotstega, pukseerimisots, pootshaak, esmaabivahendid, udupasun või muu heliseade, radaripeegeldi, kajalood või lood, hädarooliseade, avariivarustus, binokkel, kompass, jäätmekogumisvahendid, triivankur.

* nõutav sertifikaat/markeering (SOLAS, CE või ISO).

** tulekustuti on nõutav väikelaeval, kus kasutatakse lahtise leegiga küttekeha, põlevaid vedelikke või gaasiseadmeid, sisemootorit või üle 25 kW võimsusega päramootorit.

Kas oma alusega võib festivalile tulla igaüks või on sisevetel sõitmiseks tarvis ka omada juhiluba?

Sisevete festivalile võib tulla igaüks, kuid tuleb järgida seaduses sätestatud juhilubade nõuet. Veesõiduki juhtimiseks, millel on purjepind kuni 25 m2 või mootori võimsus kuni 25 kW, ei nõuta väikelaevajuhi tunnistust, kui veesõiduk sõidab valgel ajal ja hea nähtavuse korral merel kuni 5 meremiili kaugusel kaldast ja sisevetel kuni 9 kilomeetri kaugusel kaldast.

Missugused alused peavad olema registreeritud ja missugused mitte? Kuidas aluste registreerimine käib?

Merel ja sisevetel liiklemiseks peavad väikelaev ja alla 12-meetrise kogupikkusega laev olema registreeritud liiklusregistris või laevaregistris ning jett peab olema registreeritud liiklusregistris.

Meresõiduohutuse seaduses on väikelaev defineeritud kui veesõiduk kogupikkusega 2,5-24 meetrit (näiteks paat, purjejaht ja kaater), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks. Väikelaevasid saab registreerida ka kontaktivabalt, täpsemad juhised leiab transpordiameti kodulehelt.

Missugune on teistest lugupidav ja kultuurne sisevete liikleja? Missugustest headest tavadest peaks kinni pidama?

Lugupidav väikelaevajuht arvestab kindlasti ka teiste veeliiklejatega. Ei sea end ega teisi ohtu suurte lainete tekitamise või ohtlike manööverdustega. Hea liikleja tunneb enda teadmisi ja oma paadi võimeid, jälgib ilmaolusid, hoiab päästevesti väikelaevas kergesti kättesaadavas kohas, seilab kaine peaga, kannab kaasas kasutusvalmis sidevahendit ja hoiab loodust.

Kaasreisijad peavad täitma väikelaevajuhi korraldusi, sest väikelaevajuht vastutab enda ja teiste turvalisuse eest.

Mis on levinumad eksimused, mida siseveekogudel sõitjad kipuvad tegema?

Enne sõidu algust peaks veenduma kohustusliku varustuse olemasolus. Näiteks, kui väikelaevas viibivad ka lapsed, siis peavad ka neile olema vastava suurusega päästevestid. 

Tihti ongi puudujääke esinenud päästevestide ja tulekustutite osas. Näiteks pole veesõidukis piisav arv päästeveste või puudub nõuetekohane tulekustuti. Tore on see, et tänapäeval kasutatakse päästeveste üha enam ka lemmikloomade jaoks.

Sisevete festival liigub ka piiriveekogul, alustades päris Vasknarva sadamast, kus on idanaabrit suisa näha. Millega peavad paadisõitjad piiriveekogudel sõites arvestama?

Piiriveekogul on navigeerimisel abiks kompass ja erinevad elektroonilised seadmed ja kaardid. Kindlasti ei tohi loata sattuda teise riigi territooriumile. Soovitame tutvuda ka piirirežiimi eeskirjaga. Laevatatavatel vetel on navigeerimise lihtsustamiseks vees ka vastava märgistuse ja tähendusega poid ning toodrid.

Lisa kommentaar

Email again: