Sisevete festivali korraldajad

MTÜ Peipsimaa Turism
Sõpruse 90, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa, 49503
Tel: +372 5668 1009
E-mail: kadri@visitpeipsi.com
www.visitpeipsi.com MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond
Rannu-Jõesuu, Viljandi vald,  Viljandi maakond 70314  
Tel: +372 5298 561  
E-mail: kaljuveejaanika@gmail.com  
www.vortskalandus.ee