FESTIVALILE REGISTREERIMINE

Kui registreerite end meie veebilehel festivali osalejana, salvestame teie poolt registreerimisvormi sisestatud isikuandmed teie päringu töötlemise ning täiendavatele küsimustele vastamise eesmärgil. Neid andmeid me ilma teie poolt antud nõusolekuta ei edasta.

Registreerimisvormi sisestatud andmete töötlemine toimub teie poolt antud nõusoleku alusel (andmekaitsemääruse artikli 6 lg 1 p a aluse). Teil on õigus antud nõusolek mistahes ajal tagasi võtta. Selleks piisab vabas vormis koostatud ja meile e-posti teel edastatud teatest. Enne nõusoleku tühistamist ning antud nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemist nõusoleku tühistamine ei mõjuta.

Teie poolt registreerimisvormi sisestatud andmed jäävad meie valdusesse seniks, kuni nõuate nende kustutamist, võtate tagasi teie poolt salvestamiseks antud nõusoleku või kui andmete salvestamise alus muutub kehtetuks (nt pärast teie päringu menetlemise lõpetamist). Kohustavad seadusest tulenevad nõuded – nt säilitamistähtajad – jäävad kehtima.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötlevad:

  • MTÜ Peipsimaa Turism. Reg. nr. 80330728; Tartumaa, Tartu linn, Vaksali tn 17a, 50410; Telefon +372 5668 1009; e-post: eveli@kultuuritee.ee; 
  • MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond Reg. nr. 80270340; Viljandimaa, Viljandi vald, Vaibla küla, Jõesuu, 70314; Telefon (+372)5298 561; e-post: kaljuveejaanika@gmail.com.

Töödeldavad isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi;

Telefoni number;

E-mail;

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse ürituse registreerimiste ja korralduslikuks haldamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada ürituse korraldamise ja registreerimisega seonduvaid küsimusi.

Statistilistel eesmärkidel info kogumine

Statistilistel eesmärkidel kogub www.sisevete.ee teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida www.sisevete.ee saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus

Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse voog.com serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on MTÜ Peipsimaa Turism ja MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada ürituse registreerimiste ja korraldamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Säilitamine

Isikuandmete kustutamise avalduse alusel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Isikuandmeid säilitatakse kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-postil eveli@kultuuritee.ee või kaljuveejaanika@gmail.com teel.

Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Lingid teistele kodulehtedele

www.sisevetefestival.ee koduleht sisaldab linke ka teiste ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele, kuid www.sisevetefestival.ee ei vastuta nende veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel MTÜ Peipsimaa Turism Reg. nr. 80330728; Tartumaa, Tartu linn, Vaksali tn 17a, 50410; Telefon (+372)56964686; Email: eveli@kultuuritee.ee ja MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond Reg. nr. 80270340; Viljandimaa, Viljandi vald, Vaibla küla, Jõesuu, 70314; Telefon (+372)5298 561; Email: kaljuveejaanika@gmail.com.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

www.sisevete.ee privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

www.sisevete.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega. Kui Teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid mumo.ee privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel  eveli@kultuuritee.ee  või kaljuveejaanika@gmail.com


FESTIVALI UUDISKIRJA TELLIMINE

Sisevete festivali kommunikatsioonitiim edastab alates 2024. aasta märtsist kuni festivali alguseni festivali uudiskirja, mis saadetakse välja üle nädala. Uudiskirjas jagatakse festivaliga seotud värskemaid uudiseid ja võimalusi.

Uudiskiri edastatakse vaid neile, kes on festivali kodulehel uudiskirja tellimiseks enda e-posti aadressi nõusoleku alusel andnud. Lisaks on võimalik uudiskirja tellides märkida ära, kas tellija on festivalile tulemas oma paadi või muu veel sõitva alusega, et saata paadiomanikele personaliseeritud uudiskirju. Selle välja täitmine on jäetud seejuures vabatahtlikuks.

Uudiskirja tellimisest on võimalik igal hetkel loobuda – selle jaoks on iga uudiskirja lõpus link, mille kaudu on end võimalik listist eemaldada.

Uudiskirja tellijate e-postidele pääsevad ligi festivali projektijuht ning festivali kommunikatsioonitiim. Uudiskirja tellimiseks sisestatud isikuandmeid töödeldakse vaid uudiskirja saatmise eesmärgil.